Bağımlılık

Nisan 23, 2023 by diyarsapan0

Bağımlılık kişinin, fiziksel ve ruhsal olarak pek çok zarar görmesine rağmen alışmış olduğu ilacı, maddeyi kullanmaya ya da davranışı yapmaya karşı kendisini engelleyemediği durumdur.

Kişi alışmış olduğu ilaç ya da maddeye karşı psikolojik ve fizyolojik bir ihtiyaç duyar; madde ya da ilacın alınan miktarı ve sıklığı giderek artar; kişi madde ya da ilaç alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması sonucunda günlük hayatını madde ya da ilaç olmadan sürdüremez hale gelir.

Bağımlılık biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel olmak üzere dört farklı etkenin bir araya geldiği bir bozukluktur. Genellikle birçok etkenin bir araya gelmesi sonucunda bağımlılık tablosu gerçekleşmektedir. Sonuç olarak bağımlılık için biyopsikososyal bir fenomendir.

Yapılan araştırmalar bağımlılığın psikolojik, fizyolojik ve sosyal boyutlarının önemini vurgulamakta, tedavi sürecinde bu boyutlardan herhangi birinin eksikliği tedaviyi zora sokmaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *