Bilişsel Davranışçı Terapi

Nisan 23, 2023 by diyarsapan0

Bilişsel davranışçı terapi kişinin düşünce yapısının, algısının, olayları yorumlayış şeklinin duygusal tepkilerini ve davranışlarını belirlediği kuramına dayanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi bireylerin olayları algılama, yorumlama ve anlam yükleme şekilleriyle ilgilenerek yanlış algıları, yanlış yorumlamaları, işlevsel olmayan otomatik düşünceleri değiştirerek bu düşünceler yerine gerçekçi ve olumlu düşünce biçimleri koymayı hedefler.

Kısa süreli ve sorun odaklı bir yöntem olan Bilişsel Davranışçı Terapinin etkililiğini gösteren bilimsel veriler mevcut olup birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *