OKB

Nisan 23, 2023 by diyarsapan0

Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düşüncelerin  ve bu düşüncelerin neden olduğu zorlantılı davranışların kişinin günlük hayatını, hatta yaşamsal aktivitelerini etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan ruhsal bir rahatsızlıktır.

Takıntılı düşünce ve dürtüler ve yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar (obsesyon ve kompulsiyonlar) günlük yaşam işlevselliğini kısıtlayabilir; iş ve sosyal yaşamda önemli problemlere yol açabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir.

Obsesif hastalar, kaygı verici düşüncelerinden kaçınarak başa çıkmaya çalışır. Fakat kaçmaya çalıştıkça bu düşünceler daha da artmakta ve böylelikle kaçınma davranışı pekişerek güçlenmektedir. Bu durum kısır bir döngü haline gelmektedir.

Obsesif kompulsif bozukluk tedavi edilebilmektedir. Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde ilaç kullanımı ve psikoterapinin en etkili yöntemler olduğu kanıtlanmıştır. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *