23/Nis/2023

Masterson Terapi psikanalitik terminoloji, bağlanma kuramı, nesne ilişkileri kuramı ve nörobiyolojik yaklaşımlar dahil edilerek entegre edilmiş gelişimsel bir yaklaşımdır.

Masterson Terapi, kişilik bozukluklarını kendilik bozuklukları bağlamında ele alan yapılandırılmış  bir psikanalitik psikoterapi yaklaşımıdır.

Masterson terapi, semptomatik iyileşmenin yanında aynı zamanda danışanlarda yapısal bir değişim hedefler.


23/Nis/2023

Bağımlılık kişinin, fiziksel ve ruhsal olarak pek çok zarar görmesine rağmen alışmış olduğu ilacı, maddeyi kullanmaya ya da davranışı yapmaya karşı kendisini engelleyemediği durumdur.

Kişi alışmış olduğu ilaç ya da maddeye karşı psikolojik ve fizyolojik bir ihtiyaç duyar; madde ya da ilacın alınan miktarı ve sıklığı giderek artar; kişi madde ya da ilaç alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması sonucunda günlük hayatını madde ya da ilaç olmadan sürdüremez hale gelir.

Bağımlılık biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel olmak üzere dört farklı etkenin bir araya geldiği bir bozukluktur. Genellikle birçok etkenin bir araya gelmesi sonucunda bağımlılık tablosu gerçekleşmektedir. Sonuç olarak bağımlılık için biyopsikososyal bir fenomendir.

Yapılan araştırmalar bağımlılığın psikolojik, fizyolojik ve sosyal boyutlarının önemini vurgulamakta, tedavi sürecinde bu boyutlardan herhangi birinin eksikliği tedaviyi zora sokmaktadır.


23/Nis/2023

Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düşüncelerin  ve bu düşüncelerin neden olduğu zorlantılı davranışların kişinin günlük hayatını, hatta yaşamsal aktivitelerini etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan ruhsal bir rahatsızlıktır.

Takıntılı düşünce ve dürtüler ve yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar (obsesyon ve kompulsiyonlar) günlük yaşam işlevselliğini kısıtlayabilir; iş ve sosyal yaşamda önemli problemlere yol açabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir.

Obsesif hastalar, kaygı verici düşüncelerinden kaçınarak başa çıkmaya çalışır. Fakat kaçmaya çalıştıkça bu düşünceler daha da artmakta ve böylelikle kaçınma davranışı pekişerek güçlenmektedir. Bu durum kısır bir döngü haline gelmektedir.

Obsesif kompulsif bozukluk tedavi edilebilmektedir. Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde ilaç kullanımı ve psikoterapinin en etkili yöntemler olduğu kanıtlanmıştır. 


23/Nis/2023

Öfke, bireyin hoşuna gitmeyen, istemediği bir durumda gösterdiği aslında özü itibariyle sevmek, üzülmek gibi olağan bir duygudur.

İletişim sorunları, kişisel sorunlar, ailevi sorunlar ve çatışmalar gibi birçok durum kişilerin öfkelenmesinde katkı unsuru olabilir. Kişi günlük hayatta öfke duygusunu kontrol altına alamadığında hem kişi için hem de etrafındaki insanlar için yıkıcı durumlar oluşturabilmektedir.

Kişilerin haksızlığa uğradığını düşündüğü yerlerde öfkelenmesi sağlıklıdır fakat öfkelerini nasıl yansıttıkları ve tepkilerini nasıl gösterdikleri önemlidir.

Öfke kontrol bozukluğu tedavisinde amaç, öfkeyi tamamen yok etmek değil; öfkenin aktarımında çevreye ve kişinin kendisine zarar vermesini önlemek, öfkeyi kabul edilebilir sağlıklı bir şekilde yaşamasını  ve sağlıklı bir şekilde göstermesini sağlamaktır.


23/Nis/2023

Sınav kaygısı, öğrenim gören bireylerin olacakları sınavlarında başarısız olacaklarına dair yoğun kaygı beslemesi sonucunda öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı ve devamlı stresli olma durumu şeklinde tanımlanabilir.

Sınav zamanlarında ya da büyük sınavların olduğu senelerde sınav kaygısı yaşanabilir ve bu durum oldukça normaldir ancak sınav kaygısı olan öğrenciler, kaygı, stres ve korku duygularını diğer kişilerden çok daha yoğun ve aşırı düzeylerde yaşayabilirler ve başarısız olmakla ilgili aşırı korkmalarına neden olan sınav kaygısını, her öğrencinin yaşadığı stresten ayırmak gerekir.

Sınav kaygısı normal koşullarda öğrencileri daha çok çalışmaya ve başarıya odaklanmaya yöneltmektedir ancak sınav kaygısını yoğun yaşayan öğrencilerde bu kaygı başarılı olmalarının önündeki en büyük engel olarak karşılarına çıkmaktadır.

Öğrencilerin konsantrasyonu bozmakta, ders çalışmalarını engellemekte ve sınav anında bildiklerini unutmasına, bilgilerini etkin kullanamamasına yol açmakta ve başarısızlığa sebep olmaktadır.


23/Nis/2023

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) kökenleri binlerce yıl öncesine dayanan kadim bir öğreti ve mucizevi bir tekniktir.

Günlük hayatta bilincimizin çoğu geçmişte yaşanmış olaylar ya da gelecekle ilgili beklentiler üzerine yoğunlaşmaktadır. Mindfulness nihai hedefi şimdi yaşanan anda ve yaşanan yerde olmaktadır.

Mindfulness, insanların geçmiş tecrübeleri ya da geleceğin beklentilerinden uzak yaşanan anın yepyeni bir deneyim olarak yaşandığı; yargısız, derin bir kabul durumunun da eşlik ettiği farkındalık odaklı bir hayat vaat eder. 

Mindfulness, iç huzura odaklanırken, konsantrasyonu arttıran ve stresi azaltan bilimsel verilerle destekli bir tekniktir.


23/Nis/2023

Aile Danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerindeki patolojik durumları, yaşadıkları sorunları, sorunların çözümünü, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunları ele alarak bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olmaya çalışan bir danışmanlık hizmetidir.

Aile danışmanlığı, sorunları aile grup dinamiğini ele alarak tüm aile bireylerine yönelik bütüncül bir yaklaşımla odaklanması sonucunda aileye daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmayı hedefler. Böylece yaşanan olumsuzluklar iyilik haline dönüştürülmeye çalışılır.

Aile danışmanlığı, evli çiftlerin veya aile bireylerinin ilişkilerinde yaşadıkları sorunların açığa çıkmasını ve bireylerin bu sorunlar hakkında farkındalık kazanması sonucunda her bir bireyin sorun çözme becerisini geliştirmeyi ve aile içi sorunların sağlıklı şekilde çözülmesini amaçlamaktadır.

  Terapi süresince aile üyelerinin aralarındaki patolojik durumlar, iletişime dayalı sorunlar, ilişkilerin temelini oluşturan duygu yönetimi belirlenmeye çalışılır, değerlendirilir ve ilişkilerde aksayan yönler bulunup ortaya çıkarılarak diğer üyelerin de bunu görmesi sağlanır. Böylece çözüm için yol haritası oluşturulmaya çalışılır.


23/Nis/2023

Kişilerin yaşantıları sonucunda zaman içerisinde giderek koşulsuz kabul edilen yargılar haline gelen bilişsel yapılar olarak nitelendirilebilecek şemalar, çocukluk ve ergenlik döneminde karşılanamayan temel ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkan psikolojik sorunlardır.

Şema terapi, temelde kişilik bozukluklarının tedavi edilmesi amacı ile geliştirilmiş, değiştirilmesi çok zor, kökenleri çocukluk ve ergenlik dönemine uzanan psikolojik sorunların tedavi edilmesi için tasarlanmış psikoterapi yöntemidir.

Şema terapi yöntemine göre, uyumsuz şemalar bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanamaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu terapi yöntemi bilişsel davranışçı, yaşantıya dayalı ve bireyler arası teknikleri birleştiren, bütünleştirici bir yaklaşıma sahiptir.


23/Nis/2023

Bilişsel davranışçı terapi kişinin düşünce yapısının, algısının, olayları yorumlayış şeklinin duygusal tepkilerini ve davranışlarını belirlediği kuramına dayanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi bireylerin olayları algılama, yorumlama ve anlam yükleme şekilleriyle ilgilenerek yanlış algıları, yanlış yorumlamaları, işlevsel olmayan otomatik düşünceleri değiştirerek bu düşünceler yerine gerçekçi ve olumlu düşünce biçimleri koymayı hedefler.

Kısa süreli ve sorun odaklı bir yöntem olan Bilişsel Davranışçı Terapinin etkililiğini gösteren bilimsel veriler mevcut olup birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır. 


23/Nis/2023

Psikoterapi uzmanlık gerektiren bir bilim ve disiplindir.

6225 Sayılı Torba Yasanın Ek Madde 13’ünde de belirtildiği üzere Psikoterapi yapma yetkisi Sağlık Bakanlığı’nca Klinik Psikolog unvanına sahip kişilere verilmiştir.

Psikoterapistlerin Devlet veya Özel Kurumlarda çalışmasını belirleyen koşullar var mıdır?

Sağlık Bakanlığının yayınladığı yönetmelikler doğrultusunda değerlendirildiğinde ,terapist olarak çalışacak Psikologların, Klinik Psikolog olması zorunludur. Klinik psikolog olarak çalışacak bu kişilerin, eğer bulundukları ortamlarda Psikiyatrik Tıbbi durumlara da terapi yapması isteniyorsa , o zaman bu hastaların daha önce bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Psikiyatrist) tarafından muayenesi yapılmış ve bu şekilde bir destek için kendilerine yönlendirilmiş olması gerekmektedir.